De wijkraadvergadering trok een grote opkomst, ruim 60 deelnemers. Er waren net genoeg stoelen in het gebouw te vinden om iedereen een plaats te geven.

Antoniek Vermeulen afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Utrecht kwam vertellen hoe die de taken die de rijksoverheid naar haar overhevelt gaat uitvoeren. Een onderdeel daarvan zijn buurtteams, waarvan er per 1-1-2014 ook een in Leidsche Rijn komt.
Bekijk de presentatie hier:
Presentatie gemeente Utrecht wijkraad LR 13-112013 (359 downloads)

Helouise Engeldal van Woningcorporatie Woonzorg presenteerde de ideeën van Woonzorg over huisvesting voor ouderen. Typerend daarbij is dat Woonzorg afgaat op de karakters van de beoogde bewoners en onderscheidt zo 4 typen woonbehoeften.
Bekijk de presentatie hier
Hoe willen senioren wonen (759 downloads)

Voorafgaand aan deze bijeenkomst heeft de commissie “Ouderen en Welzijn” van de wijkraad een wijkraadpleging gehouden onder ouderen en kinderen van ouderen in Leidsche Rijn (wijk 9) over de vraag hoe zij denken te gaan inspelen op de verwachting van de overheid, dat ouderen meer een beroep op hun “netwerk” moeten doen om zelfstandig te kunnen blijven. De resultaten werden door Bart Jurgens gepresenteerd in een presentatie:
Presentatie Oud worden in Leidsche Rijn (317 downloads)

De resultaten van die wijkraadpleging vindt u hier:
1 de volledige uitslag
Resultaten wijkraadpleging ouderen 2013 (256 downloads)
2 de uitslag beperkt tot 65+
Resultaten wijkraadpleging ouderen 2013 - 65+ (292 downloads)
3 de uitslag beperkt tot 65-
Resultaten wijkraadpleging ouderen 2013 - 65- (282 downloads)

De wijkraadbijeenkomst werd georganiseerd en gepresenteerd door de commissie “Ouderen en Welzijn” van de wijkraad, bestaande uit Bart Jurgens en Frank Hoek.