De gemeente heeft met RijnWaarde en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leidsche Rijn een locatie gevonden voor hun nieuwe kerk. Het gaat om de kavel aan de Alendorperweg tussen nummer 99 en de Parkzichtlaan.

De twee kerken hadden voor de zomer een plan ingediend voor de selectie Hoge Woerd. De kerken en de gemeente zijn hierna in overleg gegaan over een mogelijke alternatieve locatie. Nu deze locatie is gevonden, kan hun plan alsnog worden gerealiseerd. Het plan bestaat uit een gebouw met een kerkzaal en ruimtes voor ontmoeting en maatschappelijke activiteiten. De ruimtes worden door beide kerken gebruikt.

RijnWaarde maakt nu gebruik van een ruimte in het scholencluster de Bonte Berg in Veldhuizen. De Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leidsche Rijn zit nu in de kerk aan de Alendorperweg en is blij met deze vervangende nieuwbouw zo dicht bij hun huidige kerk.

De kerken gaan het plan verder uitwerken en inpassen op deze locatie. De verwachting is dat de kerken ongeveer een jaar nodig hebben voor de planontwikkeling. Het plan wordt ter inzage gelegd. Het streven is dat de bouw najaar 2013 start.

Persbericht gemeente Utercht: d.d. 10-09-’12