Wijkraad Leidsche Rijn bestaat uit nog maar 8 enthousiasme bewoners van Leidsche Rijn. Dat zouden er minstens 16 moeten zijn. Er is dringend behoefte aan meer leden. Wilt u ook invloed hebben op wat er in uw wijk gebeurd en dat doen in de vorm van bijhouden van wat er speelt in Leidsche Rijn en daarover gevraagde en ongevraagde adviezen geven aan B&W, meldt u dan aan als kandidaat lid. De procedure is dat u eerst als kandidaatslid een aantal vergadering bijwoont en dan aangeeft dat u het lidmaatschap inderdaad ambieert. U krijgt dan een intakegesprek met de wijkwethouder. U kunt zich aanmelden via het onderstaande formulier.

U kunt ook als bewoner van- of ondernemer in Leidsche Rijn de vergaderingen eenmalig bijwonen en uw mag dan ook vragen stellen en uw mening geven over de onderwerpen die op de agenda staan. Wilt u een onderwerp bespreken dat niet op de agenda staat neem dan contact op met de secretaris via e-mail: secretaris@wijkraadleidscherijn.nl of via twitter: @WRLeidscherijn

Reglement van de wijkraad: Reglement+Wijkraad+Leidsche+Rijn februari 2009 (266 downloads)

[si-contact-form form=’2′]