Gemeente Utrecht heeft twee partijen voorlopig geselecteerd voor de ontwikkeling van religieuze voorzieningen op twee kavels in de Hoge Woerd in Leidsche Rijn. De Nederlands Gereformeerde Kerk Utrecht Leidsche Rijn (RijnWaarde) en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Leidsche Rijn hebben gewonnen met een gezamenlijk plan voor een kerk op de grote kavel in Hoge Woerd. De stichting Trishul heeft gewonnen met een plan voor een Mandir, een hindoestaanse tempel, op de kleine kavel in Hoge Woerd. Er bestaat grote behoefte aan meer religieuze voorzieningen in Leidsche Rijn.

De kavels
De Hoge Woerd ligt centraal in Leidsche Rijn en vormt de meest zuidelijke punt van het Máximapark. De twee kavels liggen aan de Pratumplaats in de Hoge Woerd, tussen de Stichting Bouwloods, het kinderdagverblijf en de Langerakbaan (zie het bijgevoegde kaartje). In het bestemmingsplan Hoge Woerd van juni 2011 is geregeld dat in dit gebied maatschappelijke voorzieningen gerealiseerd mogen worden voor welzijn, volksgezondheid, religie, onderwijs, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Met de selectie heeft de gemeente hiervoor twee geschikte partijen geselecteerd.

De selectie
De selectie is op 15 februari jl. gestart met een openbare bekendmaking. De gemeente Utrecht is tevreden over de belangstelling in de beginfase en de ontvangen plannen. De plannen zijn beoordeeld op het belang voor omwonenden, inpassing in de omgeving, parkeren, duurzaamheid en architectuur.
De bebouwingsmogelijkheden zijn vastgesteld in het bestemmingsplan Hoge Woerd. De maximale bouwhoogte is 11 meter. Voor het parkeren geldt dat 0,2 parkeerplaats per zitplaats op eigen terrein moet worden opgenomen en dat er buiten de openingstijden van het kinderdagverblijf beperkt sprake mag zijn van dubbelgebruik van de openbare parkeerplaatsen. De nieuwbouw moet aansluiten bij de agrarische en ambachtelijke sfeer van de locatie.

Planning
Het is de bedoeling dat de geselecteerde partijen nu hun winnende schetsontwerpen gaan uitwerken tot een bouwplan. Naar verwachting wordt de omgevingsvergunning (bouwaanvraag) voorjaar 2013 aangevraagd en start de bouw zomer 2013. Bewoners kunnen op de plannen reageren via de gebruikelijke inspraakprocedures. Op 17 januari 2012 was er een informatieavond waarop de plannen voor de verkoop en ontwikkeling ook zijn toegelicht aan de omwonenden en geïnteresseerden.

(bron: persbericht Gemeente Utrecht)