Woensdagavond 9 mei 2012 vond in de theaterzaal van Cluster Voorn het debat plaats dat de wijkraad heeft georganiseerd met de “driehoek” van burgemeester Aleid Wolfsen, korpschef van politie Johan van Renswoude en hoofdofficier van justitie Roel Dona. De wijkraad was aanwezig met 7 mensen.  Verder aanwezig gemeenteraadsleden (8),  de wijkwethouder Victor Everhard, de wijkpolitie (3),  het wijkbureau(2), Gemeente Utrecht(2), Doenja(1), de pers(8).

Alles bij elkaar 41 mensen waarvan er 20 in Leidsche Rijn woonden en 5 in de Meern. Toch viel de belangstelling van de “gewone”bewoners (7) sterk tegen (dwz bewoners die niet al in een van bovengenoemde categorieën meegeteld zijn).

De discussie werd geleid door Cees Grimbergen, die dat op voortreffelijke wijze deed.

Er werd gediscussieerd over 3 stellingen,  over cameratoezicht, communicatie en Civil Society

Wat betreft cameratoezicht bleek dat er meerdere soorten cameratoezicht zijn:

  • gemeentelijke vaste openbare orde camera’s. Staan hoofdzakelijk in de binnenstad, ca 60.
  • gemeentelijke verplaatsbare openbare orde camera’s ca 10,  worden tijdelijk ergens neer gezet waar iets aan de hand is.
  • opsporingscamera’s worden ingezet door het OM en de politie voor opsporing, daar wordt niet over gecommuniceerd.
  • camera’s van particulieren, beveiligingsdiensten, winkeliers.

Wat betreft de situatie bij station Terwijde wordt niet gedacht dat camera’s daar de veiligheid zouden verbeteren. Aan het onveiligheids gevoel dat met name vrouwen daar ’s avonds hebben wordt gedacht dat meer verlichting daar effectiever zou zijn. (maar die is er ook nog steeds niet, red).  Camera’s hebben ook een privacy aspect, en worden niet gemakkelijk ingezet.  Bovendien heeft de gemeente een maximum gesteld aan het aantal camera’s.

Wat de communicatie betreft wordt er nu gebruik gemaakt van Twitter door de wijkagenten. Dat wordt algemeen gewaardeerd en lijkt het de burger gemakkelijker te maken iets te melden.  Ook de burgemeester wordt aangeraden te gaan twitteren en les te nemen bij de burgemeester van Bunnik.

Onder Civil Society werd gememoreerd hoe de hondenbezitters met de actie Waaks! worden ingezet om extra ogen en oren in de wijk te krijgen.  Ze krijgen instructie op ze te leren hoe ze verdachte situaties kunnen herkennen tijdens het uitlaten van de hond en worden dan geacht dat direct te melden.  Meer hondenbezitters worden opgeroepen zich te melden. Een van de bewoners deed de suggestie de deelnemers aan Waaks! vrij te stellen van de hondenbelasting, maar daar werd niet op ingegaan.

Aandacht werd ook besteed aan de aangiftebereidheid. Een paar bewoners kwamen met een heftig relaas van mensen die al meerdere keren dure spullen waren kwijtgeraakt door herhaalde inbraken en zo teleurgesteld in de politie dat ze geen aangifte meer willen doen, maar een eigen “oplossing” prefereren.  Door de bewoners wordt gesuggereerd het mogelijk te maken zodanig aangifte te kunnen doen dat de daders er later niet achter kunnen komen wie de aangifte heeft gedaan en represailles kunnen nemen.

Op RTVUtrecht staat een radio interview dat na afloop van de bijeenkomst is opgenomen.