De wijkraad Leidsche Rijn organiseert op woensdag 9 mei a.s. een openbaar debat over het veiligheidsbeleid in Leidsche Rijn onder leiding van Cees Grimbergen. Aanwezig zullen zijn burgemeester Aleid Wolfsen, hoofdcommissaris van politie Johan van Renswoude en officier van justitie Roel Dona.

locatie:  de theaterzaal van (Kinder) Cluster Voorn
Akkrumerraklaan 131, 3544TT Utrecht
(achter de basisscholen De Boomgaard en De Achtbaan)

Veiligheid is een van de drie speerpunten (naast voorzieningen en verkeer) van de Wijkraad Leidsche Rijn. En over de staat van veiligheid in Leidsche Rijn is veel gezegd en geschreven. Ondanks alle cijfers, die aangeven dat Leidsche Rijn de meest veilige wijk is van Utrecht, is er een groot gevoel van onveiligheid en ontevredenheid over het  veiligheidsbeleid in dit deel van de stad Utrecht.

De Wijkraad heeft in de afgelopen jaren op verschillende manieren een bijdrage geleverd aan de discussie rondom belangrijke veiligheidsproblemen en het bevorderen van (het gevoel) van veiligheid. Als onderdeel van die discussie heeft de Wijkraad besloten een openbaar debat te houden rondom dit onderwerp.

Aan de hand van korte introducties, dialogen met vertegenwoordigers en belanghebbenden van bewonersorganisaties en met bijdrages van het publiek zal Cees Grimbergen de discussie omtrent veiligheidsbeleid in Leidsche Rijn leiden, waarbij de burgemeester, de hoofdcommissaris en de officier van justitie zullen deelnemen aan het debat.

Onderwerpen die ter sprake komen zijn:

  1. Cameratoezicht: Helpt het bij de opsporing? Werkt het wel? Waarom worden er niet meer camera’s opgehangen? Of is het overdreven en is onze individuele vrijheid belangrijker?
  2. Communicatie: Hoe communiceert de driehoek met de bewoners? Zijn we tevreden over wat de politie zegt? Vinden we dat we genoeg weten over de hoogte van straffen die uitgedeeld zijn. En doet de burgemeester het goed genoeg?
  3. Civil Society: Wat is de rol die wij als inwoners van de wijk zelf hebben. Moeten we niet de hand in eigen boezem steken, en zelf mensen aanspreken. Verwachten we teveel van de politie? Of valt het wel mee en zijn we al actief genoeg?

Wij nodigen iedereen uit die mee wil praten over dit onderwerp. Iedereen die vragen heeft, ervaringen wil delen of ideeën heeft om het veiligheidsbeleid aan te passen.

Het programma:
19.30: De zaal open (ontvangst met koffie)
20.00: Start Bijeenkomst o.l.v. Cees Grimbergen
21.30: Einde Bijeenkomst
tot ong. 23.00 borrel en napraten
De toegang is gratis. Aanmelden hoeft niet.
Voor meer info: mail naar voorzitter@wijkraadleidscherijn.nl