De wijkraad heeft van B&W de rapportage 0 meting en 1 meting ontvangen over het hostel “Leidsche Maan” in ’t Zand.

Wij citeren uit de brief van B&W aan de commissie Mens en Samenleving:

Het hostel is op 15 juni 2010 geopend in deelgebied het Zand in de wijk Leidsche Rijn. Het gebouw ligt als een eiland te midden van bouwterreinen, naast de Bazaar. In het hostel wonen 35 harddrugverslaafden die zijn doorgestroomd uit één van de bestaande hostels, omdat zij toe waren aan een meer zelfstandige woonvorm. Het hostel is onderdeel van een gebouw waar ook 50 sociale huurwoningen zijn gerealiseerd door woningcorporatie Portaal. Naast het hostel zijn in diezelfde tijd ook 67 sociale eengezinswoningen opgeleverd.

Een uitgangspunt van project BinnenPlaats is dat de komst van een hostel geen negatieve invloed mag hebben op de leefbaarheid en veiligheid van de omgeving. Afspraken hierover staan in het Raamwerk Omgevingsbeheer BinnenPlaats (vastgesteld door de gemeenteraad in 2000 en geactualiseerd in 2007). Daarin is onder andere afgesproken dat verschillende metingen plaats vinden en dat u wordt geïnformeerd over de uitkomsten ervan. Een half jaar voor opening van hostel Leidsche Maan is een nulmeting gehouden. De eenmeting is in december 2010, een half jaar na de opening van het hostel, gehouden. Beide rapportages zijn beter in samenhang te duiden. Om die reden ontvangt u nu de rapportage van de nulmeting (d.d. maart 2010, uitgevoerd in december 2009) als ook van de eenmeting (d.d. maart 2011, uitgevoerd in december. 2010).

Net zoals bij de nulmeting, is voor de eenmeting een enquête gehouden onder buurtbewoners en verschillende ondernemers. In totaal zijn hiervoor 129 enquêtes afgenomen. Ook zijn gesprekken gevoerd met een aantal direct betrokkenen en omwonenden en is gebruik gemaakt van gegevens van de politie en het wijkbureau.

De belangrijkste conclusie van de eenmeting van hostel Leidsche Maan is dat Hostel Leidsche Maan een aantal opstartproblemen kende. Dit kwam door mankementen aan het gebouw en opstartproblemen in de organisatie, maar ook omdat niet alle bewoners pasten bij het uitgangspunt ‘meer zelfstandig te kunnen functioneren’. Inmiddels gaat het beter, na actief optreden en ingrijpen van gemeente en overige organisaties vanaf december 2010.

Lees de uitgebreide conclusies van B&W hier: Commissiebrief van 23 mei 2011
Lees de rapportage 1-meting
Lees eventueel ook de rapportage 0-meting