Wijkraadsleden

Wie zitten er in de wijkraad?

Samenstelling najaar 2018

Bestuur

Voorzitter - beschikbaar (waarnemend voorzitter Evalien van't Veen)
Secretaris - beschikbaar
Penningmeester - ingevuld vanaf 1/1/2019
2x Bestuurslid - beschikbaar

Wijkraadsleden

Evalien van 't Veen  | waarnemend voorzitter, Terwijde, groen, cultuur, jeugd, voorzieningen, welzijn
Mail: bestuur@wijkraadLeidscheRijn.nl

Madelon Veerman - Walgering | 't Zand, verkeer, jeugd

Roel Meeuwsen | Terwijde, verkeer, voorzieningen 0 - 16 jr, milieu

Chris Douwes | 't Zand, veiligheid, Leidsche Rijn maken we samen

Ard Terpstra | Langerak, webmaster, verkeer, voorzieningen

Mounhim Tahtahi | Terwijde, jeugd, cultuur, vreedzame samenleving

Walther Creebsburg | Terwijde, veiligheid, welzijn

Jeroen Boom | 't Zand, verkeer, horeca

Jan Pardon | Terwijde, cultuur, participatie

Kandidaten

Steffie de Van | Hoge Weide

Rianne Wetzels | Rijnvliet

Mark Pijlman | 't Zand, kandidaat penningmeester

 

 

Voorzitter – de functie van voorzitter is vacant Voorzitter - vacant

Naam: Evalien van’t Veen – van Duinen
Woont in: Terwijde
Belangstelling voor: o.a. groen, cultuur, jeugd, welzijn, voorzieningen
Mail: bestuur@wijkraadLeidscheRijn.nl en Natuur@wijkraadLeidscheRijn.nl

Ik woon vanaf 2006 in Terwijde en ben van mening dat WIJ (=Jij en ik) de WIJK zijn.
Je moet zelf willen investeren in je leefomgeving en dat doe ik op verschillende manieren. Al jaren lang probeer ik in de wijkraad zaken te bespreken die ik hoor als betrokken ouder op school, de BSO en sportvereniging. Maar ook help ik graag bij (nieuwe) activiteiten in de wijk, omdat we nu de kans hebben om deze samen vorm te geven. En vanuit mijn werk als samensteller van de IN&UIT Leidsche Rijn – dé UITladder van groot Leidsche Rijn, hoor en ervaar ik veel van wat er gebeurd in de wijk.
Omdat ik ook erg actief ben op diverse sociale media lees ik snel wat er speelt en deel ik dit ook graag weer met de wijk of gemeente.
In de wijkraad zet ik mij in voor de jeugd (oa school, sport, activiteiten), voorzieningen en cultuur, maar ook voor groenbehoud in de wijk. Maar ook mijn wijkkennis en informatie deel ik graag met andere bewoners.

Evalien van’t Veen – van Duinen

Interim voorzitter

Naam: Madelon Veerman-Walgering
Woont in: ‘t Zand
Belangstelling voor: verkeer, veiligheid, (bestemmings)plannen, jeugd
Mail: bestuur@wijkraadLeidscheRijn.nl

Ik merk dat er bij inwoners van Leidsche Rijn het gevoel is dat er weinig bruggen naar de gemeente(raad) is. Dit zorgt voor irritatie van bewoners over de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft naar de bewoners toe in hun ogen. Mijns inziens is het aan de inwoners van Leidsche Rijn om zoveel mogelijk te praten met gemeente, maar dat gebeurt vaak niet. Niet klagen maar aanpakken. Ik hoop dat door mijn kennis, inzicht en ervaringen als actieve bewoner van Leidsche Rijn de afstand naar de gemeente korter wordt en er zodoende meer wordt bereikt. De gemeente handelt soms zonder dat ze écht weten wat er speelt of hoe situaties zijn. Als inwoner kunnen wij juist dat verschil maken.

Madelon Veerman

Secretaris

Naam: Roel Meeuwsen
Woont in: Terwijde
Belangstelling: Voorzieningen 0-16jr, Verkeer, Milieu en (bestemmings)plannen
Mail: verkeer@wijkraadleidscherijn.nl Roel Meeuwsen

Naam: Ard Terpstra
Woont in: Langerak
Belangstelling voor: verkeer, voorzieningen, jeugd

 

Ard Terpstra

Webmaster

Naam: Walther Creebsburg
Woont in: ‘t Zand
Lid van de commissie: Veiligheid, Voorzieningen (Welzijn) Walther Creebsburg

Naam: Jeroen Boom
Woont in: ’t Zand
Heeft belangstelling voor: natuur, infra, horeca Jeroen Boom

Naam: Chris Douwes
Woont in: t Zand
Belangstelling voor: Veiligheid en Leidsche Rijn maken we Samen

 

Na 4 jaar wonen in Leidsche Rijn wil ik ook een bijdragen leveren aan de ontwikkeling van onze wijk en die mogelijkheid zie ik in deelname aan de wijkraad.
Mijn ervaring als adviseur en lid van ondernemingsraden komt daarbij goed van pas. Want een wijkraad heeft veel overeenkomsten met het werk van een ondernemingsraad. Je adviseert de leiding vanuit je kennis van het werk “op de vloer” en je contacten met anderen.
Mijn ervaring ligt op het gebied van gezondheidszorg en cultuur.
Naast de wijkraad zit ik in een adviesgroep van een ggz organisatie en werk als lichtontwerper voor een theater in Zeist.

Chris Douwes

Naam: Mounhim Tahtahi
Woont in: Terwijde
Belangstelling voor: Jeugd, Cultuur, Vreedzame samenleving

 

Door onze kinderen die hier in Leidsche Rijn zijn geboren is mijn band met Leidsche Rijn nog sterker geworden dan die al was. We wonen in een hele mooie wijk. Samen kunnen we ervoor zorgen dat het een mooie wijk blijft. Via de wijkraad Leidsche Rijn hoop ik een actieve bijdrage hieraan te kunnen leveren.

Mounhim Tahtahi

Naam: Jan Pardon
Woont in: Terwijde
Belangstelling voor: Cultuur, groen, welzijn en milieu

 

Vanaf februari 2004 woon ik met mijn vrouw in Terwijde. Wij zijn wel de pioniers van de wijk en hebben de wijk in al die jaren zien groeien. Met veel belangstelling heb ik altijd de plannen in de wijk, maar ook in geheel Leidsche Rijn gevolgd, omdat ik dat leuk vind, maar ook belangrijk omdat het mijn eigen woonomgeving is. Tot voor een jaar ben ik in de culturele sector werkzaam geweest en ik heb onder andere het kunstencentrum in de Cultuurcampus (Vleuterweide) mede vormgegeven. Daarnaast ben ik afgevaardigde geweest in de Culturele commissie van Leidsche Rijn. In onze straat ben ik een aantal jaren actief betrokken geweest bij de buurtfeesten, onder andere als mede-organisator , maar ook als muzikant. In de wijkraad wil ik me bezig houden met de culturele voorzieningen, maar ik denk ook graag mee over andere zaken. Als imker ben ik natuurlijk ook zeer betrokken bij groen/bloem en milieu.

Jan Pardon

Kandidaatleden

Steffie de Vaan – Hoge Weide

Rianne Wetzels – Rijnvliet

Mark Pijlman – ’t Zand

Commissies

Mens en Samenleving

  • Gezondheid
  • Onderwijs
  • Sport
  • Welzijn
  • Wonen

Contact: mensensamenleving@wijkraadleidscherijn.nl

Stad en Ruimte

  • Groen
  • Natuur
  • Verkeer
  • Voorzieningen

Contact: stadenruimte@wijkraadleidscherijn.nl

Ook Wijkraadslid worden?

Wij zoeken altijd nieuwe kandidaatleden. Kom eens langs op een wijkraadavond of mail: bestuur@wijkraadLeidscheRijn.nl