De Wijkraadsleden

Wie zitten er in de Wijkraad

Wij zijn de wijkraad: actieve en gemotiveerde bewoners die Leidsche Rijn mooier, leefbaarder en gezelliger willen maken. Wij werken onafhankelijk van de gemeente Utrecht aan onze gezamenlijke belangen: veilige speelplekken voor kinderen, goed ingerichte parken om in te wandelen en te picknicken en een doordacht verkeersplan zodat iedereen veilig is voor het verkeer.

Op tal van terreinen geven wij de gemeente gevraagd en ongevraagd advies en zetten onze acties kracht bij door wijkraadplegingen te organiseren. Hiermee komen we te weten wat jullie willen en wat (ook heel belangrijk!) jullie niet willen en kunnen we snel reageren op belangrijke signalen vanuit de wijk. Wij werken immers mede aan de toekomst van ons Leidsche Rijn vanuit de basisgedachte: voor iedereen een prettige woonomgeving!

Je kunt ons met veel vragen benaderen. We hebben rechtstreekse lijnen met Burgemeester en Wethouders van Utrecht en kunnen belangrijke issues op de gemeentelijke agenda plaatsen. Wanneer het gaat om dagelijkse, praktische zaken (grof vuil niet opgehaald, stoeptegel zit los of lantaarnpaal omver gereden) is het wijkbureau van de Gemeente Utrecht het directe aanspreekpunt om dit op te pakken en op te lossen

Voorzitter – de functie van voorzitter is vacant

Voorzitter - vacant

Naam: Adam Almarini
Woont in: Leidsche Rijn Parkwijk
Lid van de commissie: Voorzieningen
Pennningmeester van de wijkraad
Mail: penningmeester@wijkraadleidscherijn.nl

Met de wijkraad hoop ik een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leefbaarheid van onze wijk.

Adam Almarini

Penningmeester

Naam: Madelon Veerman-Walgering
Woont in: ‘t Zand
Belangstelling voor: verkeer, veiligheid, (bestemmings)plannen, jeugd

 

Ik merk dat er bij inwoners van Leidsche Rijn het gevoel is dat er weinig bruggen naar de gemeente(raad) is. Dit zorgt voor irritatie van bewoners over de verantwoordelijkheid die de gemeente heeft naar de bewoners toe in hun ogen. Mijns inziens is het aan de inwoners van Leidsche Rijn om zoveel mogelijk te praten met gemeente, maar dat gebeurt vaak niet. Niet klagen maar aanpakken. Ik hoop dat door mijn kennis, inzicht en ervaringen als actieve bewoner van Leidsche Rijn de afstand naar de gemeente korter wordt en er zodoende meer wordt bereikt. De gemeente handelt soms zonder dat ze écht weten wat er speelt of hoe situaties zijn. Als inwoner kunnen wij juist dat verschil maken.

Madelon Veerman

Algemeen bestuurslid

Naam: Roel Meeuwsen
Woont in: Terwijde
belangstelling: Voorzieningen 0-16jr, Natuur, Milieu en (bestemmings)plannen

Roel Meeuwsen

Naam: Evalien van’t Veen – van Duinen
Woont in: Terwijde
Belangstelling voor: o.a. groen, cultuur, jeugd, welzijn, voorzieningen

Ik woon vanaf 2006 in Terwijde en ben van mening dat WIJ (=Jij en ik) de WIJK zijn.
Je moet zelf willen investeren in je leefomgeving en dat doe ik op verschillende manieren. Al jaren lang probeer ik in de wijkraad zaken te bespreken die ik hoor als betrokken ouder op school, de BSO en sportvereniging. Maar ook help ik graag bij (nieuwe) activiteiten in de wijk, omdat we nu de kans hebben om deze samen vorm te geven. En vanuit mijn werk als samensteller van de IN&UIT Leidsche Rijn – dé UITladder van groot Leidsche Rijn, hoor en ervaar ik veel van wat er gebeurd in de wijk.
Omdat ik ook erg actief ben op diverse sociale media lees ik snel wat er speelt en deel ik dit ook graag weer met de wijk of gemeente.
In de wijkraad zet ik mij in voor de jeugd (oa school, sport, activiteiten), voorzieningen en cultuur, maar ook voor groenbehoud in de wijk.
Maar ook mijn wijkkennis en informatie deel ik graag met andere bewoners.

Evalien van’t Veen – van Duinen

Naam: Ard Terpstra
Woont in: Langerak
Belangstelling voor: verkeer, voorzieningen, jeugd

In 2008 heb ik de overstap gemaakt van Lombok naar Leidsche Rijn. Naar Langerak wel te verstaan, je woont immers ook niet in “Noordoost”. Een wereld van verschil maar geen moment spijt. Gaandeweg groeide echter het aantal vragen. Waarom zijn er geen winkels om de hoek? Waarom is het zo stil op straat? Waarom zus, waarom zo?
Leidsche Rijn is nog in ontwikkeling, wat niet is kan nog komen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf en met alleen vragen stellen verandert er ook niets. Daarom heb ik me aangemeld bij de wijkraad. In de wijkraad komen de ervaringen en deskundigheid van bewoners bij elkaar. Samen proberen we de wijk aantrekkelijker te maken.

Ard Terpstra

Naam: Walther Creebsburg
Woont in: ‘t Zand
Lid van de commissie: Veiligheid, Voorzieningen (Welzijn)

Walther Creebsburg

naam: Lisanne Oude Maatman
woont in: Terwijde
heeft belangstelling voor: Nieuwe ontwikkelingen, verkeer, participatie

 

Ik wil me graag inzetten voor de wijkraad ‘Leidsche Rijn’ om op deze manier een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze wijk. Want samen kunnen we hier een mooie wijk van maken. Soms is daar een extra zetje in de rug voor nodig.

Lisanne Oude Maatman

Naam: Jeroen Boom
Woont in:
Heeft belangstelling voor: Jeroen Boom

Naam: Chris Douwes
Woont in: t Zand
Heeft belangstelling voor:

 

Na 2 jaar wonen in Leidsche Rijn wil ik ook een bijdragen leveren aan de ontwikkeling van onze wijk en die mogelijkheid zie ik in deelname aan de wijkraad.

Mijn ervaring als adviseur en lid van ondernemingsraden komt daarbij goed van pas. Want een wijkraad heeft veel overeenkomsten met het werk van een ondernemingsraad. Je adviseert de leiding vanuit je kennis van het werk “op de vloer” en je contacten met anderen.

Mijn ervaring ligt op het gebied van gezondheidszorg en cultuur.

Naast de wijkraad zit ik in een adviesgroep van een ggz organisatie en werk als lichtontwerper voor een theater in Zeist.

Chris Douwes

Kandidaatleden

  • Martijn van Andel
  • Femke de Jong
  • Steffen van der Lee

Commissies

  • Verkeer
  • Voorzieningen en nieuwe ontwikkelingen
  • Wonen, Welzijn en Welbevinden
  • Natuur, Groen, Recreatie en Milieu
  • Communicatie
Lees meer...

Ook Wijkraadslid worden?

Wij zoeken nog meer nieuwe kandidaatleden. 
Doe mee