Wat doet de wijkraad Leidsche Rijn

Wat we kunnen en mogen

De wijkraad is een raad van burgers, ingesteld door B&W en de gemeenteraad, met het doel B&W van advies te dienen over zaken de de burgers en ondernemers in een wijk ter harte gaan. De taken en bevoegdheden van de wijkraad zijn geregeld in het zogenaamde convenant.  Zie 20100319 convenant wijkraden 2010.

De wijkraad benoemt zijn eigen leden uit de kandidaten die zich uit de wijk beschikbaar stellen. De leden kiezen een dagelijks bestuur. Hoe dat gebeurt heeft de wijkraad vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Zie Reglement Wijkraad Leidsche Rijn juni 2013.

 

Op tal van terreinen geven wij de gemeente gevraagd en ongevraagd advies en zetten onze acties kracht bij door wijkraadplegingen te organiseren. Hiermee komen we te weten wat jullie willen en wat (ook heel belangrijk!) jullie niet willen en kunnen we snel reageren op belangrijke signalen vanuit de wijk.

We komen een 10 keer per jaar bij elkaar op openbare wijkraadbijeenkomsten.

De leden van de wijkraad zijn onderverdeeld in commissies

  • Commissie Verkeer (en verkeersveiligheid)
  • Commissie Voorzieningen en Nieuwe Ontwikkelingen LR (o.a. bestemmingsplannen)
  • Commissie Wonen, Welzijn, Welbevinden
  • Commissie Natuur, Groen, Recreatie en Milieu
  • Commissie Communicatie
  • meldpunt ondernemers

 

Wijkraadplegingen

Bekijk de wijkraadplegingen die we tot nu toe gehouden hebben

 

Wijkraadplegingen

Adviezen

Overzicht van onze adviezen – tot nu toe

 

Adviezen en reacties

Ook Wijkraadslid worden?

Wij zoeken nog meer nieuwe kandidaatleden.

Belangrijkste voorwaarde is echter dat je het leuk vindt en graag iets voor de wijk doet.

Doe Mee