Welke commissies zijn er

wat doen ze en wie zitten er in

Commissies

Verschillende onderwerpen zijn verdeeld over verschillende wijkraadsleden. Iedere commissie heeft een eigen email adres. Elke commissie houdt bij wat er in de wijk speelt ten aanzien van de eigen onderwerpen en organiseert eens per jaar een wijkraadbijeenkomst over haar thema. Elke commissie kiest zijn eigen voorzitter. In elke commissie zit een bestuurslid dat contact met het dagelijks bestuur onderhoudt. De commissie onderhoudt op de website een of meer dossiers over haar thema. De commissies stellen ook de concept adviezen op aangaande haar thema. Die worden dan aan de hele wijkraad voorgelegd en uiteindelijk door het bestuur geaccordeerd en ingestuurd. Er zijn vier thematische commissies:

Commissie Verkeer (verkeer@wijkraadleidscherijn.nl)

Verkeersroutes, openbaar vervoer, infrastructuur, verkeersveiligheid en eventueel (betaald) parkeren en oplaadpunten.

 • Madelon Veerman
 • Roel Meeuwsen
 • Walther Creebsburg
 • Lisanne Oude Maatman

Commissie Voorzieningen en nieuwe ontwikkelingen (voorzieningen@wijkraadleidscherijn.nl)

Sport, cultuur, horeca, winkelgebieden zoals Leidsche Rijn Centrum, leegstand & braakliggende terreinen, bestemmingsplannen, co-productie.

 • Evalien van ‘t Veen
 • Adam Almarini
 • Lisanne Oude Maatman

Commissie Wonen  en Welzijn (wonen@wijkraadleidscehrijn.nl)

leefbaarheid & veiligheid, welzijn, gezondheid, kwaliteit onderwijs, ontmoeten, maatschappelijke voorzieningen, doelgroepen zoals jeugd, ouderen, kwetsbaren

 • Evalien van ‘t Veen
 • Walther Creebsburg

Commissie Natuur Milieu en (Bestemmings)plannen (natuur@wijkraadleidscherijn.nl, milieu@wijkraadleidscherijn.nl en bestemmingsplannen@wijkraadleidscherijn.nl)

groenvoorziening, parken, recreatiegebieden, fauna, lucht- en geluidskwaliteit (doseerlicht), duurzaamheid (windmolens).

 • Evalien van ‘t Veen
 • Madelon Veerman

Daarnaast is er nog een ondersteunende commissie:

Commissie Communicatie (communicatie@wijkraadleidscherijn.nl)

De communicatie commissie zorg voor content voor de website, en verzorgt de promotie middels nieuwsbrieven, flyers, deelname aan informatiemarkten, enz. Ze beheert ook de contactenlijst. Verder ondersteunt de commissie de wijkraadplegingen en de sociale media Facebook, Twitter en Linked-In.

 • Ard Terpstra

En het:

Meldpunt Ondernemers (meldpuntondernemers@wijkraadleidscehrijn.nl)

Bij het meldpunt kunnen ondernemers melden als die zich onterecht behandeld achten door de gemeente bij het starten of uitbreiden van hun onderneming.

 • Adam Almarini
 • Roel Meeuwsen

Dossiers

De dossiers

Commissie Verkeer

Commissie Groen:

Commissie Nieuwe Ontwikkelingen:

Dossiers

Adviezen

Overzicht van onze adviezen – tot nu toe

 

Adviezen en reacties

Ook Wijkraadslid worden?

Wij zoeken nog meer nieuwe kandidaatleden.
Lees meer