De wijkraad

Wie, wat, waar en hoe?

Wat doet wijkraad Leidsche Rijn voor u?

Wat is de Wijkraad?

In 2005 heeft het Utrechtse college van B&W de wijkraden in Utrecht ingesteld. Vanaf toen zijn er 10 wijkraden actief, die een brug slaan tussen de bewoners en de gemeente. Door aan te geven wat er in hun wijk belangrijke onderwerpen zijn.

De wijkraad is een raad van burgers, ingesteld door B&W en de gemeenteraad, met het doel B&W van advies te dienen over zaken die de burgers en ondernemers in een wijk ter harte gaan. De taken en bevoegdheden van de wijkraad zijn geregeld in het zogenaamde convenant.  Zie 20100319 convenant wijkraden 2010 (265 downloads) .

De wijkraad benoemt zijn eigen leden uit de kandidaten die zich uit de wijk beschikbaar stellen. Het wijkraadswerk is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. We hebben graag een afspiegeling van de wijk oa op gebied van buurten, leeftijden, levensfases, werk etc. 

De leden kiezen een dagelijks bestuur. Hoe dat gebeurt heeft de wijkraad vastgelegd in een huishoudelijk reglement. Zie Reglement Wijkraad Leidsche Rijn juni 2013 (392 downloads).

Adviserende rol

Op tal van terreinen geven wij de gemeente gevraagd en ongevraagd advies en zetten onze acties kracht bij door wijkraadplegingen te organiseren. Hiermee komen we te weten wat jullie willen en wat (ook heel belangrijk!) jullie niet willen en kunnen we snel reageren op belangrijke signalen vanuit de wijk.

We komen 10 keer per jaar bij elkaar op openbare wijkraadavonden waar ook bewoners, organisaties en ondernemers welkom zijn. 
Meestal is ook de wijkregisseur en zijn enkele ambtenaren en raadsleden aanwezig.

De wijkraad werkt momenteel met twee commissies

  • Commissie Stad en Ruimte (oa verkeer, speelplekken, voorzieningen, groen)
  • Commissie Mens en Samenleving (oa welzijn, gezondheid, onderwijs, sport)

Opkomen voor buurtbelangen

De wijkraad bestaat uit actieve en gemotiveerde bewoners die Leidsche Rijn mooier, leefbaarder en gezelliger willen maken.
Wij werken onafhankelijk van de gemeente Utrecht aan onze gezamenlijke belangen:

  • veilige speelplekken voor kinderen,
  • goed ingerichte parken om in te wandelen en te picknicken
  • en een doordacht verkeersplan zodat iedereen veilig is voor het verkeer.

Wijkraadavonden

Op tal van terreinen geven wij de gemeente gevraagd en ongevraagd advies en zetten onze acties kracht bij door wijkraadplegingen te organiseren. Hiermee komen we te weten wat jullie willen en wat (ook heel belangrijk!) jullie niet willen en kunnen we snel reageren op belangrijke signalen vanuit de wijk. Wij werken immers mede aan de toekomst van ons Leidsche Rijn vanuit de basisgedachte: voor iedereen een prettige woonomgeving!

Je kunt ons met veel vragen benaderen. We hebben rechtstreekse lijnen met Burgemeester en Wethouders van Utrecht en kunnen belangrijke issues op de gemeentelijke agenda plaatsen.

Wat doet de Wijkraad niet?

Wij lossen geen individuele problemen op. Ook wanneer het gaat om dagelijkse, praktische zaken (grof vuil niet opgehaald, stoeptegel zit los of lantaarnpaal omver gereden) is het wijkbureau Leidsche Rijn van de Gemeente Utrecht het directe aanspreekpunt om dit op te pakken en op te lossen.

 

Wie zitten er in de wijkraad?

Samenstelling najaar 2018

Bestuur

Voorzitter - beschikbaar (waarnemend voorzitter Evalien van't Veen)
Secretaris - beschikbaar
Penningmeester - ingevuld vanaf 1/1/2019
2x Bestuurslid - beschikbaar

Wijkraadsleden

Evalien van 't Veen  | waarnemend voorzitter, Terwijde, groen, cultuur, jeugd, voorzieningen, welzijn
Mail: bestuur@wijkraadLeidscheRijn.nl

Madelon Veerman - Walgering | 't Zand, verkeer, jeugd

Roel Meeuwsen | Terwijde, verkeer, voorzieningen 0 - 16 jr, milieu

Chris Douwes | 't Zand, veiligheid, Leidsche Rijn maken we samen

Ard Terpstra | Langerak, webmaster, verkeer, voorzieningen

Mounhim Tahtahi | Terwijde, jeugd, cultuur, vreedzame samenleving

Walther Creebsburg | Terwijde, veiligheid, welzijn

Jeroen Boom | 't Zand, verkeer, horeca

Jan Pardon | Terwijde, cultuur, participatie

Kandidaten

Steffie de Van | Hoge Weide

Rianne Wetzels | Rijnvliet

Mark Pijlman | 't Zand, kandidaat penningmeester

 

 

Commissies

Taken

Verschillende onderwerpen zijn verdeeld over verschillende wijkraadsleden. De onderwerpen zijn verdeeld over twee commissies die aansluiten bij de raadscommissies van de gemeente Utrecht. Elke commissie houdt bij wat er in de wijk speelt ten aanzien van de eigen onderwerpen en organiseert daarover een aantal keer per jaar een wijkraadavond. De commissies stellen de concept adviezen op aangaande haar thema’s. Die worden dan aan de hele wijkraad voorgelegd en uiteindelijk door het bestuur geaccordeerd en ingestuurd.

Doe mee!

Wijkraad Leidsche Rijn zijn de oren, ogen en mond voor de wijk. Wij kunnen alleen problemen signaleren, ideeën onderzoeken en actie ondernemen door actieve inbreng van bewoners. Dus doe mee en verbeter je wijk.