Leidsche Rijn Centrum

Dossier van commissie Nieuwe Ontwikkelingen

Dossier over Leidscherijn Centrum

Voortgang

  • 19 mei 2015 wijkraadavond over Leidsche Rijn Centrum
  • 18 nov 2015 is advies uitgebracht over de inrichting en aankleding van braakliggende terreinen
  • 26 juli 2016 is een zienswijze ingestuurd op het BestemmingsPlan Leidsche Rijn Centrum Oost
  • Op 2 september 2016 is hierop een reactie ontvangen van B&W, die heeft de zienswijze beschouwd als een advies in het voortraject.