Nieuws

Nieuws, berichten van de Wijkraad. Is nieuws of was ooit nieuws

Deel jouw mening over participatie in Leidsche Rijn

Wijkraad Leidsche Rijn is benieuwd naar jouw mening! Heb jij het gevoel actief mee te mogen denken bij de inrichting van jouw wijk? Ben jij tevreden over de wijze waarop nieuwe initatieven voor jouw wijk worden opgepakt? Oftewel, heb jij het gevoel ‘Utrecht maken we samen’? Laat het ons weten en vul de enquête in via: Vragenlijst wijkraadpleging Leidsche Rijn   Benieuwd naar de resultaten? Kom naar de wijkraadavond op 22 november, dan gaan wij hier graag samen met jou over in gesprek!... read more

Uitnodiging wijkraadavond verkeer 19 april

De Wijkraad Leidsche Rijn presenteert op woensdag 19 april de uitkomsten van de grote wijkraadpleging over verkeer. Begin van dit jaar hebben zo’n 690 bewoners de raadpleging ingevuld. Wij nodigen iedereen uit voor de toelichting van de resultaten. Tijdens de avond zullen we ook in gesprek gaan over de uitkomsten en vervolgacties met elkaar bespreken. De rol van de wijkraad is adviseren van het college van burgemeester en wethouders over zaken die spelen in de wijk. Dit jaar heeft de wijkraad een wijkraadpleging over het onderwerp verkeer en in het bijzonder verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren uitgevoerd. Onder andere door het uitvoeren van een deze wijkraadpleging komt de wijkraad te weten wat bewoners van Leidsche Rijn belangrijk vinden. De uitkomsten van de wijkraadpleging zullen op woensdag 19 april in cluster Voorn worden gepresenteerd. De resultaten worden toegelicht door Simone Nelissen van SamConsult, zij heeft het onderzoek in opdracht van de wijkraad uitgevoerd. De wijkraad gaat graag met bewoners en organisaties uit de wijk in gesprek over de uitkomsten en mogelijke vervolgacties die we kunnen koppelen aan de conclusies uit de wijkraadpleging. Na woensdag zullen de resultaten van de wijkraadpleging ook op de website van de wijkraad worden gepubliceerd. Datum: 19 april Aanvang: 20 uur, inloop vanaf 19.45 uur Einde: 22 uur (met borrel na afloop) Locatie: Kindercluster Voorn Adres: Akkrumerraklaan 101-131, 3544 TT... read more

Uitnodiging wijkraadavond Leidsche Rijn

Datum: 22 februari 2017
Locatie: Metaal Kathedraal
Rijkstraatweg 20, Utrecht
Inloop vanaf 19.45u / Aanvang 20.00u
Jouw mening telt! Wij willen graag in gesprek gaan over de richting die gegeven moet worden aan horeca in Leidsche Rijn. Terras, feestlocatie, restaurant, café, discotheek.. willen we het welkom heten, of moeten hier regels voor komen? Zou er flexibeler moeten worden om gegaan met openingstijden en horecaprofielen, of juist niet? Ruimte voor feestlocaties, ruimte voor horeca in jouw buurt, ruimte voor mengvormen (zoals detailhandel)?

read more

Uitnodiging wijkraadavond Leidsche Rijn woensdag 25 januari 2017

Locatie: Castellum vergaderzaal
Hoge Woerdplein 1, 3454 PB Utrecht

Inloop vanaf 19.45 / Aanvang: 20.00 uur

Op deze avond bespreekt de wijkraad een aantal actuele onderwerpen, waaronder de uitwerking van motie155: vernieuwen wijkparticipatie, de actualisatie van het horecabeleid (o.a. in Leidsche Rijn Centrum), de verkeerssituatie rondom Leidsche Rijn Centrum en de omliggende wijken, Het Nieuwe Inzamelen van de gemeente Utrecht en zwerfvuil in de wijk.

read more

De besten wensen voor het nieuwe jaar 2017

Wijkraad Leidsche Rijn wenst iedereen in Leidsche Rijn een voorspoedig 2017. Wij hopen u weer in groten getale op onze bijeenkomsten te zien. De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar is op woensdag 25 januari. Die is gewijd aan actuele zaken.

read more

Wijkraadavond wo 23 november 2016 20:00u in de Boogh

Twee jaar geleden is winkelcentrum Terwijde geopend. Nu twee jaar later organiseert Wijkraad Leidsche Rijn op woensdag 23 november een avond over het winkelcentrum. Onder leiding van een debatleider gaan bewoners, ondernemers en andere belanghebbende met elkaar in gesprek over wat er gerealiseerd is, de huidige stand van zaken en de koers van het winkelcentrum. Graag verwelkomen wij u op deze avond vanaf 19.45 uur in de Boogh aan de Operettelaan 629 in Terwijde. In 2014 heeft Wijkraad Leidsche Rijn een avond georganiseerd waarbij de zorgen van ondernemers, bewoners, ontwikkelaar en de Gemeente benoemd en bediscussieerd zijn. Op deze bijeenkomst zijn mogelijkheden en onmogelijkheden benoemd. Nu, twee jaar later, is het tijd om de balans op te maken en te evalueren wat er van de gemaakte beloften is waargemaakt en waar kansen liggen voor de toekomst. zie ook... read more

Verkeersveiligheid Leidsche Rijn

Wijkraad adviseert verbeter aanpak verkeersveiligheid.

De wijkraad adviseert de aanpak van knelpunten op het gebied van de verkeersveiligheid sneller en beter aan te pakken. De communicatie richting bewoners over de aanpak moet verbeteren en controle op de uitvoering en oplevering van het werk moet ook beter.
De wijkraad constateert dat de aanpak van verkeersveiligheidsknelpunten in de wijk traag verloopt, oplossingen die bewoners en wijkraad aandragen voor verbetering worden niet serieus genomen. Verkeersontwerpen zijn vaak bij aanleg al gevaarlijk en onoverzichtelijk en het lijkt dan voor de gemeente zeer moeilijk te zijn deze ontwerpfouten aan te passen of hiervan te leren voor de toekomst. De wijkraad adviseert het college daarom de kwaliteit en capaciteit van de ambtelijke organisatie te verbeteren.

read more

Wijkraadvergadering wo 21 september 2016 over verkeer

Agenda woensdag 21 september 2016
Wijkraadavond Leidsche Rijn:
Verkeersveiligheid in de wijk
Locatie: Vergaderzaal Sportcampus (Leidsche Rijn College) Maartvlinder 1, 3544DA, Utrecht
Inloop vanaf 19.45 / Aanvang: 20.00 uur
20.00 uur Welkom / opening door de voorzitter
20.05 uur mededelingen, bestuur, o.a. stand van zaken motie 155
20.15 uur Medelingen van de Commissies
– verkeer / natuur en groen / nieuwe ontwikkelingen / welzijn / communicatie
20.30 Verkeersveiligheid in Leidsche Rijn.

read more

Presentaties Wijkraadavond Natuur, Groen en Duurzaamheid

Tijdens de wijkraadavond van woensdag 25 mei werden de volgende presentaties getoond: agenda, wijkgroenplannen, Parken in LR, Duurzaamheid: 20160525 presentatie wijkraadavond natuur padden in Leidsche Rijn: 20160525 padden overzetten in Langerak Het padden filmpje wat het niet deed: youtube padden in emmer presentatie vleermuizen door Colin Beekman van ZOUT: 20160525 vleermuispresentatie... read more

Wijkraadavond Natuur, Groen & Duurzaamheid

Wijkraad Leidsche Rijn organiseert op woensdag 25 mei 2016 haar jaarlijkse avond over het onderwerp “natuur, groen en duurzaamheid in Leidsche Rijn” waarbij zij graag bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden informeert en met ze in gesprek gaat.

read more

Wijkraadbijeenkomst Actuele zaken woe 20 april

Wijkraadbijeenkomst

tijd: wo 20 Apr 2016 – 20:00 uur

locatie: Cluster Voorn
adres: Akkrumerraklaan 131, Utercht

Agenda woensdag 20 april 2016

Wijkraadavond Leidsche Rijn: Actuele ontwikkelingen

locatie Cluster Voorn

Akkrumerraklaan 131, 3544 TT, Utrecht, Leidsche Rijn

Inloop vanaf 19.45 / Aanvang: 20 uur

Opening 20.00 uur
Buurthuizen in Leidsche Rijn (van 20.00-20.45 uur)
Pauze 15 min
Verkeersveiligheid Leidsche Rijn (van 21.00 – 22.00 uur)
22.00 uur sluiting – napraten bij drankje

read more

Advies Buurthuizen Leidsche Rijn

De Wijkraad Leidsche Rijn spreekt haar zorgen uit over het nieuwe buurthuizen beleid van de gemeente Utrecht. Zij doet dit in een gevraagd advies op basis van het gemeenterapport “Maatschappelijk Initiatief Onderdak”, waarin de gemeente de gevolgen van het nieuwe beleid voor Leidsche Rijn heeft gepresenteerd.

read more

Presentatie en Rapportage Wijkraadpleging 2016 LR en VdM

Wijkraden Leidsche Rijn en Vleuten de Meern hebben begin 2016 een gezamenlijke wijkraadpleging gehouden onder 3000 uitgenodigde bewoners van de wijk. Daaraan hebben  in beide wijken ruim 500 bewoners gehoor aan gegeven. Op 23 maart zijn de resultaten in een wijkraad bijeenkomst gepresenteerd. Daar is beloofd dat de presentatie en de rapportage vandaag op de website zouden verschijnen. Bij deze! Presentatie resultaten: 20160323 Presentatie Wijkraadpleging LR en VdM 2016 Gedetailleerde rapportage: 20160323 Rapportage Wijkraadpleging Leidsche Rijn 2016 Voor de fijnproevers: 20160323 Tabellen Wijkraadpleging 2016... read more

Wijkraadavond over Resultaten wijkraadpleging 2016 LR/VdM

Op woensdag 23 maart 20:00 worden de resultaten gepresenteerd van de jaarlijkse wijkraadpleging van de wijkraden van Leidsche Rijn en Vleuten de Meern. Thema van de wijkraadpleging is dit jaar Wonen en Welzijn.

Belangrijke terugkerende thema’s zijn wonen, verkeer, duurzaamheid, veiligheid en voorzieningen. Er zal antwoord worden gegeven op vragen als; Worden de verwachtingen ten aanzien van het wonen in Leidsche Rijn / Vleuten de Meern waargemaakt? Hoe belangrijk is gescheiden inzameling van huisvuil voor de bewoners en hoeveel mensen nemen energie besparende maatregelen? En wat vinden de bewoners van zorg,- en welzijnsvoorzieningen en in hoeverre wordt hier gebruik van gemaakt?

read more

Advies Betrek bewoners en ondernemers bij plan voor culturele voorziening in Leidsche Rijn centrum

De Wijkraad Leidsche Rijn is van mening dat bewoners en lokale ondernemers actief moeten worden betrokken bij de plannen voor een culturele voorziening in Leidsche Rijn centrum. De ambities om een culturele trekker van formaat te realiseren moeten worden vastgehouden. De plannen voor een schouwburg XL zijn geschrapt en het budget is gehalveerd van € 8 miljoen naar € 3,65 miljoen, maar de wijkraad vindt dat de gemeente zich moet houden aan de belofte van een culturele voorziening van formaat voor alle bewoners van Leidsche Rijn.

read more

Wijkraadsvergaderingen maandag 15 én woensdag 17 februari

Op maandagavond 15 februari organiseren wijkraad Vleuten en Meern en wijkraad Leidsche Rijn samen een vergadering over het thema Horeca in VdM/LR. Lees de uitnodiging  met het programma op : Wijkraadavond WRVdM + WRLR over horeca Op woensdagavond 17 februari houdt wijkraad Leidsche Rijn haar maandelijkse vergadering over Actuale Zaken. Dat zijn deze keer ondermeer het Nieuwe Afval Inzamelen en de Stadsver(w)arming. Lees de uitnodiging met het programma op Wijkraadbijeenkomst (Actuele... read more

Avond wijkraden VdM en LR over de stand van de Horeca in de Vinex

Hoe staat het met het aanbod van horeca in de wijken Vleuten – De Meern en Leidsche Rijn? Dat is de vraag die de wijkraden van deze wijken beantwoord willen zien op een avond 15 februari met horeca-ondernemers en horeca-bezoekers. Op deze avond zullen horeca-ondernemers Happy Megally van Parkrestaurant Anafora en Ewald Visser van Bierbrouwerij Maximus hun ervaringen delen. Ook is er veel ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Zo willen de wijkraden de huiskamerfunctie aan de orde stellen. Welke rol heeft de horeca daarbij? Ook willen de wijkraden horen of de wet- & regelgeving heeft geholpen of juist tegengewerkt in de weg naar succes. Verder zal het gaan over de doelgroepen in de beide wijken: wie zijn het en hoe bereik je ze? De avond sluit af met een gesprek over trends en hoe ziet de toekomst er uit?

read more

Wijkraad Leidsche Rijn kritisch over schrappen buslijnen en haltes

De Wijkraad is kritisch op het nieuwe OV-plan van de Provincie. Het voorstel van Qbuzz en U-OV leidt tot een lagere dekking van openbaar vervoer in de wijk Leidsche Rijn. Buslijnen en haltes worden geschrapt, reistijden worden langer en loopafstanden naar bushaltes worden groter. De wijkraad Leidsche Rijn vindt de keuzes onlogisch, omdat Leidsche Rijn een wijk in opbouw is, waar de dekking van het openbaar vervoer nu al beperkter is dan in de rest van de stad.

read more

Advies informatie voorziening mbt Rijnvliet

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft op 27 januari een advies verstuurd aan B&W van
Utrecht, waarin zij adviseert bewoners en de wijkraad te informeren over de
plannen van de nog te bouwen wijk Rijnvliet.
Advies
Wijkraad Leidsche Rijn vraagt voor de nieuw te ontwikkelen wijk Rijnvliet in
Leidsche Rijn specifiek aandacht voor de informatievoorziening naar (toekomstige)
bewoners en de wijkraad.

read more

Advies evaluatie van de co-productie Muziekplein

De Wijkraad Leidsche Rijn heeft op 27 januari een advies verstuurd aan het college
van B&W van Utrecht over het CO-productieproces rond het Muziekplein in Terwijde
Leidsche Rijn

Advies
Wijkraad Leidsche Rijn adviseert het college van B&W van de Gemeente Utrecht
het co-productieproces van het Muziekplein door een onafhankelijke partij te laten
evalueren en de resultaten hiervan mee te nemen in het vervolgproces van de coproductie.

read more

Resultaat miniwijkraadpleging Speelgelegenheden

Ter voorbereiding op de wijkraadavond “Spelen in Leidsche Rijn van 27 januari 2016 heft de wijkraad een miniwijkraadpleging Speelgelegenheden gehouden. De wijkraadpleging is door 120 mensen ingevuld. De resultaten zijn samengevat in de bijlage met de presentatie en de volledige uitslag vindt u in de tweede bijlage. Let daarbij met name op de antwoorden op de open vragen. 20160127 samenvatting miniwijraadpegin Speelgelegenheden in Leidsche Rijn 20160127 resultaat miniwijkraadpleging speelgelegenheden Leidsche Rijn... read more