Wijkraadbijeenkomst

Wijkraadbijeenkomst

tijd: wo 23 nov 2016 - 20:00 uur

locatie: De Boogh/Hof 't Spoor
adres: Operettelaan 629, Terwijde, Utrecht

Agenda woensdag 23 november 2016

Wijkraadavond Leidsche Rijn:
Evaluatie winkelcentrum Terwijde
Locatie: De Boogh, Operettelaan 629, 3543 BR Utrecht
Inloop vanaf 19.45 / Aanvang: 20.00 uur
1. Welkom / opening door de voorzitter
2. Inventarisatie van gemaakte beloften en huidige stand van zaken
3. Toekomst van het winkelcentrum
a. Wat zijn de plannen
b. Wat zijn de (on)mogelijkheden
4. Ideeënboom, verzamelen van ideeën voor de toekomst
5. Inventarisatie van de ideeën en afspraken betreffende terugkoppeling
6. WVTTK & sluiting
7. Borrel

De discussie wordt geleid door Jan Willem Schouw.

bijlagen:
20160910 notule wijkraad Leidsche Rijn

Online reserveren is niet mogelijk voor dit evenement.