Wijkraadbijeenkomst

Wijkraadbijeenkomst

tijd: wo 25 jan 2017 - 20:00 uur

locatie: Castellum Hoge Woerd (vergaderzaal)
adres: Hoge Woerdplein 1, Utrecht

Locatie: Castellum vergaderzaal
Hoge Woerdplein 1, 3454 PB Utrecht
Inloop vanaf 19.45 / Aanvang: 20.00 uur
20.00 uur Welkom / opening door de voorzitter
20.05 uur Mededelingen, bestuur
20.15 uur Mededelingen van de Commissies
20.20 uur Uitwerking Motie 155, vernieuwen wijkparticipatie
20.40 uur Actualisatie horecabeleid
21.00 uur Afvalinzameling en zwerfvuil
21.20 uur Verkeersituatie LR Centrum en omliggende wijken
21.50 uur Rondvraag en WVTTK
22.00 uur Sluiting – Borrel / napraten.

Bijlagen:

20170125 agenda
20150125 Uitkomsten stadsgesprek
20170125 Brief Aanpassingsrichtingen Ontwikkelingskader Horeca Utrecht 2012
20170125 motie 155 Participatie op maat, mogelijke trajecten per wijk

Online reserveren is niet mogelijk voor dit evenement.