From the monthly archives: maart 2012

De wijkraad Leidsche Rijn gaat weer elk kwartaal een nieuwsbrief uitbrengen. Dit is het eerste nummer van 2012.

download:

De nieuwsbrief is in papieren vorm te vinden bij:

Bruna Winkelcentrum Parkwijk Emmaus kringloop winkel Parkwijk Bibiliotheek Parkwijk Doenja ruimte Cluster Voorn Langerak Bibliotheek  Waterwin, Brede school ‘t Zand, AH Terwijde, Informatiecentrum LR Wijkservice Centrum […]

Lees verder

Na meer dan 3 jaar heeft B&W geantwoord op het advies op het Actieplan Luchtkwaliteit van 17 jan 2009.

Beter laat dan nooit zeggen we dan maar.

Advies: 

Reactie: 

Lees verder

De gemeente Utrecht start op 28 maart de inspraak over het plan voor een fietsroute over het Amsterdam-Rijnkanaal. De fietsroute van Leidsche Rijn langs park Oog in Al naar de Munt moet een eenduidige en herkenbare fietsroute worden. De Montessorischool blijft op de plek van de aanlanding van de brug aan het Victor Hugoplantsoen. De […]

Lees verder

Op de Raadsinformatie van dinsdag 20 maart j.l heeft  Evalien van’t Veen namens de wijkraad ingesproken op het onderwerp “Stand van zaken kernwinkelgebied Leidsche Rijn“.  De inspraak reactie volgt hieronder:

Graag wil ik u namens de wijkraad LR (wijk 9) uitleg geven over de noodzaak van LRC en dus de impact die verdere uitstel van […]

Lees verder

Onderstaand wijkbericht wordt alleen verspreid in een paar pas opgeleverde straten, maar iedereen in Leidsche Rijn kan wel een opfrissertje gebruiken. Vertel het ook je gasten!

Lees verder

De nieuwe verbinding tussen Hoge Weidebaan en de weg naar Parkwijk wordt 9 april a.s. geopend. Op de nieuwe weg geldt een maximum snelheid van 30km per uur.  Boerderij de Hoef blijft bereikbaar, het deel van de weg Hogeweide wordt tussen de boerderij en de weg naar Parkwijk afgesloten en verwijderd. Daarna wordt de grond […]

Lees verder

De Buurtkamer is voor mensen (55+) die het gezellig vinden om af en toe hun tijd samen met leeftijdgenoten door te brengen. De bezoekers kunnen klaverjassen, (nieuwe) contacten opdoen, koffie drinken met iets lekkers etc.. Ook is er regelmatig een uitje in de buurt of een dag-/busreis. De Buurtkamer is iedere woensdagmiddag van 13.00 tot […]

Lees verder

Op de wijkraadsvergadering van 14 maart 2012 kwamen de ontwikkelingen rond het winkelcentrum Terwijde en Leidsche Rijn Centrum aan de orde. Hieronder de presentatie als download (pdf).

U kunt de presentatie ook vinden op slideshare.nl

http://www.slideshare.net/WijkraadLeidscheRijn/wijkraadsvergadering-14-maart-2012-12018755

Lees verder

Leerlingvervoer in ‘t zonnetje op Dag van de Leerplicht

Door de inzet van chauffeurs van het leerlingvervoer kunnen in Utrecht 1000 leerlingen naar school. Op de landelijke Dag van de leerplicht op 15 maart a.s. overhandigen leerlingen samen met Onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp daarom een taart aan ‘hun’ chauffeurs. Ook start de wethouder die ochtend met […]

Lees verder

Beste inwoners,

Aanstaande woensdag vindt er weer een wijkraadvergadering plaats. Het merendeel van de avond zal ingevuld worden door de commissie voorzieningen, meer in het bijzonder zal er gesproken worden over de (afwezigheid van) winkelvoorzieningen. Wat is de status van winkelcentrum Terwijde, hoe staat het er voor met het Leidsche Rijn Centrum en wat doen […]

Lees verder