Nieuwsbrief Wijkraad Leidsche Rijn maart 2012

De wijkraad Leidsche Rijn gaat weer elk kwartaal een nieuwsbrief uitbrengen. Dit is het eerste nummer van 2012. download: Nieuwsbrief Wijkraad Leidsche Rijn maart 2012 De nieuwsbrief is in papieren vorm te vinden bij: Bruna Winkelcentrum Parkwijk Emmaus kringloop winkel Parkwijk Bibiliotheek Parkwijk Doenja ruimte Cluster Voorn Langerak Bibliotheek  Waterwin, Brede school ‘t Zand, AH Terwijde, Informatiecentrum LR Wijkservice Centrum Vleuten (tijdelijk ook wijkbureau Leidsche...

Utrecht fietsstad: Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal stap dichterbij

De gemeente Utrecht start op 28 maart de inspraak over het plan voor een fietsroute over het Amsterdam-Rijnkanaal. De fietsroute van Leidsche Rijn langs park Oog in Al naar de Munt moet een eenduidige en herkenbare fietsroute worden. De Montessorischool blijft op de plek van de aanlanding van de brug aan het Victor Hugoplantsoen. De Eben Haëzerschool verhuist naar Leidsche Rijn Centrum. Het plan is een uitwerking van de uitgangspunten uit het raadsbesluit van 2011 over de fietsroute. Een klankbordgroep van omwonenden heeft meegepraat over de geformuleerde eisen. Deze eisen vormen een goede basis voor een veilige, comfortabele en herkenbare hoofdfietsroute en een optimale inpassing van de brug, aanlanding, school en gymzaal in het Victor Hugoplantsoen. Het Victor Hugoplantsoen wordt eenrichtingsverkeer; de Everard Meijsterlaan wordt ingericht als fietsstraat met een maximumsnelheid van 30 km uur. Op 17 april vindt er een inloopbijeenkomst over dit onderwerp plaats, de inspraak duurt tot  9 mei. Scholen De Montessorischool blijft onderdeel van het Victor Hugoplantsoen. Het schoolbestuur van de Eben-Haëzerschool (Educatis) heeft laten weten dat hun voorkeur niet langer uitgaat naar herhuisvesting in het Victor Hugoplantsoen, maar naar een gecombineerde nieuwbouw met de Katholieke Scholenstichting Utrecht in Leidsche Rijn Centrum. Het college is bereid om de verplaatsing naar Leidsche Rijn Centrum als voorkeursvariant verder uit te werken. Geschiedenis Deze brug is nodig voor een optimaal netwerk van goede, veilige en vooral snelle fietsroutes door de stad. Het aantal toekomstige gebruikers van de brug, neemt alleen maar toe met de verdere groei van Leidsche Rijn. Met de brug, die voor het eerst genoemd staat in het Masterplan Leidsche Rijn uit 1995, wil het college...

Inspraakreactie wijkraad op Raadsinformatieavond 20-3-2012

Op de Raadsinformatie van dinsdag 20 maart j.l heeft  Evalien van’t Veen namens de wijkraad ingesproken op het onderwerp “Stand van zaken kernwinkelgebied Leidsche Rijn“.  De inspraak reactie volgt hieronder: Graag wil ik u namens de wijkraad LR (wijk 9) uitleg geven over de noodzaak van LRC en dus de impact die verdere uitstel van de bouw van LRC heeft op de bewoners van het project LR. Waarom is het belangrijk? Mensen hebben naast straten met fijne huizen om in te wonen, meer nodig om er ook goed te kunnen leven. Er zijn lokale plekken nodig waar je heen kunt om te leren, te sporten, te werken, te reizen, maar ook punten om elkaar te ontmoeten, met elkaar te praten en te ontspannen. Basisscholen, sportvelden, grote kantoren en basic treinstations zijn geregeld, maar op winkelcentrum Terwijde en het LRC met al zijn voorzieningen wachten we, bewoners nog steeds. Wil men sociale cohesie in dit deel van de stad laten toenemen en ook voorkomen dat een groeiende groep jeugd zich hier gaat vervelen en lastiger wordt dan zal snel dit grote, modern dorpsplein met veel diverse functionaliteiten snel beschikbaar moeten komen. Wat hebben we nu dan al aan voorzieningen in LR (het hele gebeid tussen A2 en A12)? Wijk 10 is gelukkig al aardig bedeeld door zijn oude dorpkernen Vleuten en de Meern en de van oudsher daar gelegen buurtcentra, winkels, horeca en bv de bibliotheek. Ook Vleuterweide heeft al zijn wijkhart gekregen: het WC Vleuterweide en het daarin gelegen Cultuurcampus met zijn verschillende functies. Er zijn dus lokale plekken in die buurten waar men heen kan en elkaar op...

Wijkbericht Parkeren = rekening houden met elkaar

Onderstaand wijkbericht wordt alleen verspreid in een paar pas opgeleverde straten, maar iedereen in Leidsche Rijn kan wel een opfrissertje gebruiken. Vertel het ook je gasten! Wijkbericht parkeren = rekening houden met...

Vanaf 9 april nieuwe route Hoge Weide geopend

De nieuwe verbinding tussen Hoge Weidebaan en de weg naar Parkwijk wordt 9 april a.s. geopend. Op de nieuwe weg geldt een maximum snelheid van 30km per uur.  Boerderij de Hoef blijft bereikbaar, het deel van de weg Hogeweide wordt tussen de boerderij en de weg naar Parkwijk afgesloten en verwijderd. Daarna wordt de grond opgehoogd voor de aanleg van de woonwijk Hoge Weide.  Voor meer informatie zie wijkbreicht. wijkbericht opening nieuwe verbinding Hoge...

De Buurtkamer voor 55+ Terwijde

De Buurtkamer is voor mensen (55+) die het gezellig vinden om af en toe hun tijd samen met leeftijdgenoten door te brengen. De bezoekers kunnen klaverjassen, (nieuwe) contacten opdoen, koffie drinken met iets lekkers etc.. Ook is er regelmatig een uitje in de buurt of een dag-/busreis. De Buurtkamer is iedere woensdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur in Hof ‘t Spoor aan de Operettelaan 629 in Terwijde, Leidsche Rijn. De Buurtkamer is er ook om ideeën uit te wisselen over mogelijke nieuwe seniorenactiviteiten vanuit de Buurtkamer. U kunt hierbij denken aan informatiebijeenkomsten, sport en bewegen of creatieve activiteiten. De kosten om deel te nemen zijn €2,50 per keer. Dit is inclusief een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. Vrijblijvend een kijkje komen nemen is altijd mogelijk. Meer informatie te verkrijgen bij mevrouw A. Premseler via (030) 879 30 70 of per e-mail:...

15 maart dag van de leerplicht

Leerlingvervoer in ’t zonnetje op Dag van de Leerplicht Door de inzet van chauffeurs van het leerlingvervoer kunnen in Utrecht 1000 leerlingen naar school. Op de landelijke Dag van de leerplicht op 15 maart a.s. overhandigen leerlingen samen met Onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp daarom een taart aan ‘hun’ chauffeurs. Ook start de wethouder die ochtend met een belactie die plaatsvindt vanuit Leerlingzaken van de gemeente Utrecht. Daarmee wordt gecontroleerd wat het verzuim is op een gemiddelde schooldag. Verder ontvangt op deze Dag van de Leerplicht de minst verzuimende klas op enkele MBO’s een tractatie. Dit schooljaar wordt het leerlingenvervoer van de Gemeente Utrecht uitgevoerd door Klomp en Connexxion. In de vroege ochtend zal wethouder Jeroen Kreijkamp in 1 van de 160 busjes stappen die in Utrecht dagelijks 1000 kinderen vervoeren naar en van school. Kreijkamp: “Op de Dag van de Leerplicht vieren we dat alle kinderen naar school kunnen. Het gaat niet alleen om Leerplicht, maar ook om Leerrecht. Dankzij het Leerlingvervoer kunnen ook leerlingen die dit niet zelfstandig kunnen gewoon iedere dag naar school.” Belactie Op de Dag van de Leerplicht belt het team Leerlingzaken van de gemeente Utrecht in één ochtend alle Utrechtse basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs om de verzuimgegevens van dat moment op te vragen. Aan het eind van de dag is duidelijk hoeveel leerlingen er verzuimd hebben wegens ongeoorloofd verzuim, te laat komen, ziekteverzuim of extra verlof. Voortijdig schoolverlaten Verzuim kan een voorbode zijn van vroegtijdig schoolverlaten. Scholen zijn zich hier de laatste jaren steeds meer bewust van en handelen hier ook naar. De verzuimmedewerkers op scholen/mbo-locaties die het verzuim van leerlingen melden,...

Agenda wijkraadvergadering van 14 maart 2012

Beste inwoners, Aanstaande woensdag vindt er weer een wijkraadvergadering plaats. Het merendeel van de avond zal ingevuld worden door de commissie voorzieningen, meer in het bijzonder zal er gesproken worden over de (afwezigheid van) winkelvoorzieningen. Wat is de status van winkelcentrum Terwijde, hoe staat het er voor met het Leidsche Rijn Centrum en wat doen we in de tussentijd? De agenda ziet er als volgt uit: 1. opening 2. notulen vorige vergadering 3. mededelingen voorzitter 4. mededelingen secretaris 5. invulling door commissie voorzieningen (winkelcentrum Terwijde en Leidsche Rijn Centrum). 6. WVTTK 7. Afsluiting. bijlage: Notulen wijkraad 15 februari 2012 Knelpuntenlijst Lint fietsen langs lint...

24 Oktoberplein twee weekenden afgesloten voor autoverkeer

De gemeente Utrecht gaat  van 9 tot en met 11 maart 2012 en van 16 tot en met 18 maart 2012  de betonnen liggers van de fly-over plaatsen. In deze twee weekenden is er geen autoverkeer op het 24 Oktoberplein mogelijk vanwege de veiligheid. Wel is er beperkt fiets- en voetgangersverkeer mogelijk. In het tweede weekend wordt ook het sneltramverkeer stilgelegd, de gemeente Utrecht zet bussen in als alternatief voor de trampassagiers. In beide weekenden is het 24 Oktoberplein niet bereikbaar van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 06.00 uur. Gedurende deze periode gelden onderstaande omleidingen. Omleidingen – Verkeer op de A2 kan op de vrijdagavonden vanaf 20:00 uur niet meer via afrit 8 naar het centrum rijden. Op de A2 wordt het verkeer vanuit zowel het zuiden als het noorden met gele omleidingborden doorverwezen naar afrit 17 “Westraven” op de A12 en naar afrit 7 “Lage Weide” op de A2. Verkeer naar Kanaleneiland kan bij afrit 8 “Centrum’ via het Marinus van Tyrusviaduct, Papendorp en Prins Clausbrug rijden. – Verkeer de stad uit wordt op het Westplein, omgeleid via de Croeselaan, Van Zijstweg en het Anne Frankplein richting A2 en A12. – Verkeer op de Weg der Verenigde Naties naar Oog in Al, wordt omgeleid via de Gershwinlaan, Ravellaan en Leidseweg. – Verkeer naar het St. Antonius Ziekenhuis (locatie Oudenrijn), wordt omgeleid via de Gershwinlaan, Ravellaan, Kanaalweg en Admiraal Helfrichlaan. – Verkeer vanuit het noorden van Utrecht, wordt op het Majellaplein omgeleid via het Westplein. – Verkeer vanuit Oog in Al wordt omgeleid via de Leidseweg, Ravellaan, Kanaalweg, Overste den Oudenlaan naar het Anne Frankplein. Fietsers en voetgangers kunnen...