29 mrt, 2012

Nieuwsbrief Wijkraad Leidsche Rijn maart 2012

De wijkraad Leidsche Rijn gaat weer elk kwartaal een nieuwsbrief uitbrengen. Dit is het eerste nummer van 2012.

download:

De nieuwsbrief is in papieren vorm te vinden bij:

Bruna Winkelcentrum Parkwijk Emmaus kringloop winkel Parkwijk Bibiliotheek Parkwijk Doenja ruimte Cluster Voorn Langerak Bibliotheek  Waterwin, Brede school ‘t Zand, AH Terwijde, Informatiecentrum LR Wijkservice Centrum [...]

Reactie van B&W op advies uit 2009 over Actieplan Luchtkwaliteit

Na meer dan 3 jaar heeft B&W geantwoord op het advies op het Actieplan Luchtkwaliteit van 17 jan 2009.

Beter laat dan nooit zeggen we dan maar.

Advies: 

Reactie: 

28 mrt, 2012

Utrecht fietsstad: Fietsbrug Amsterdam-Rijnkanaal stap dichterbij

De gemeente Utrecht start op 28 maart de inspraak over het plan voor een fietsroute over het Amsterdam-Rijnkanaal. De fietsroute van Leidsche Rijn langs park Oog in Al naar de Munt moet een eenduidige en herkenbare fietsroute worden. De Montessorischool blijft op de plek van de aanlanding van de brug aan het Victor Hugoplantsoen. De [...]

27 mrt, 2012

Inspraakreactie wijkraad op Raadsinformatieavond 20-3-2012

Op de Raadsinformatie van dinsdag 20 maart j.l heeft  Evalien van’t Veen namens de wijkraad ingesproken op het onderwerp “Stand van zaken kernwinkelgebied Leidsche Rijn“.  De inspraak reactie volgt hieronder:

Graag wil ik u namens de wijkraad LR (wijk 9) uitleg geven over de noodzaak van LRC en dus de impact die verdere uitstel van [...]

25 mrt, 2012

Tweets van week 2012-03-25

@digilis @Vinexvrouwtje kruising staat op gevaarlijke fietssituatieslijst @WRLeidscheRijn, maar helaas past de gemeente tot nu toe niets aan # RT @LarsRoodenburg: Samen met PvdA en CDA vragen gesteld over vreemde voorwaarde bij verzoek tijdelijk gebruik #braakliggendeterreinen # Goed want wij hebben dit vaker [...]

20 mrt, 2012

Wijkbericht Parkeren = rekening houden met elkaar

Onderstaand wijkbericht wordt alleen verspreid in een paar pas opgeleverde straten, maar iedereen in Leidsche Rijn kan wel een opfrissertje gebruiken. Vertel het ook je gasten!

19 mrt, 2012

Vanaf 9 april nieuwe route Hoge Weide geopend

De nieuwe verbinding tussen Hoge Weidebaan en de weg naar Parkwijk wordt 9 april a.s. geopend. Op de nieuwe weg geldt een maximum snelheid van 30km per uur.  Boerderij de Hoef blijft bereikbaar, het deel van de weg Hogeweide wordt tussen de boerderij en de weg naar Parkwijk afgesloten en verwijderd. Daarna wordt de grond [...]

18 mrt, 2012

De Buurtkamer voor 55+ Terwijde

De Buurtkamer is voor mensen (55+) die het gezellig vinden om af en toe hun tijd samen met leeftijdgenoten door te brengen. De bezoekers kunnen klaverjassen, (nieuwe) contacten opdoen, koffie drinken met iets lekkers etc.. Ook is er regelmatig een uitje in de buurt of een dag-/busreis. De Buurtkamer is iedere woensdagmiddag van 13.00 tot [...]

Tweets van week 2012-03-18

A.s woensdag om 20 uur vergadering Wijkraad over oa winkelcentrum #terwijde en het #LeidscheRijnCentrum Meer info: http://t.co/nzL35NHt # @Wendyvw84 leidscherijn@utrecht.nl is het officiele kanaal. Is het structureel? Neem dan contact op met wethouder via http://t.co/uHusRJWC in reply to Wendyvw84

16 mrt, 2012

Presentatie Voorzieningen op wijkraadvergadering van 14 maart 2012

Op de wijkraadsvergadering van 14 maart 2012 kwamen de ontwikkelingen rond het winkelcentrum Terwijde en Leidsche Rijn Centrum aan de orde. Hieronder de presentatie als download (pdf).

U kunt de presentatie ook vinden op slideshare.nl

http://www.slideshare.net/WijkraadLeidscheRijn/wijkraadsvergadering-14-maart-2012-12018755

14 mrt, 2012

15 maart dag van de leerplicht

Leerlingvervoer in ‘t zonnetje op Dag van de Leerplicht

Door de inzet van chauffeurs van het leerlingvervoer kunnen in Utrecht 1000 leerlingen naar school. Op de landelijke Dag van de leerplicht op 15 maart a.s. overhandigen leerlingen samen met Onderwijswethouder Jeroen Kreijkamp daarom een taart aan ‘hun’ chauffeurs. Ook start de wethouder die ochtend met [...]

11 mrt, 2012

Agenda wijkraadvergadering van 14 maart 2012

Beste inwoners,

Aanstaande woensdag vindt er weer een wijkraadvergadering plaats. Het merendeel van de avond zal ingevuld worden door de commissie voorzieningen, meer in het bijzonder zal er gesproken worden over de (afwezigheid van) winkelvoorzieningen. Wat is de status van winkelcentrum Terwijde, hoe staat het er voor met het Leidsche Rijn Centrum en wat doen [...]

Tweets van week 2012-03-11

RT @UtrechtKids: Loop jij volgende week mee in het #maximapark #vleuten #leidscherijn http://t.co/sfvc3CVP #oefenen #kidsrun @lintwurmpie # @vinkentouw wijkraad heeft optie van ledverlichting geopperd op Lint. en ja, veel vrouwen voelen zich in donker onveiilig op Lint

07 mrt, 2012

24 Oktoberplein twee weekenden afgesloten voor autoverkeer

De gemeente Utrecht gaat  van 9 tot en met 11 maart 2012 en van 16 tot en met 18 maart 2012  de betonnen liggers van de fly-over plaatsen. In deze twee weekenden is er geen autoverkeer op het 24 Oktoberplein mogelijk vanwege de veiligheid. Wel is er beperkt fiets- en voetgangersverkeer mogelijk. In het tweede [...]

06 mrt, 2012

De wethouder ziet iets op de fiets

Samen met de wethouder Frits Lintmeijer, ambtenaren en wijkbewoners werden verkeersknelpunten rondom Het Lint gesignaleerd. Op 15 februari, en op de fiets: dat spreekt vanzelf.

Omleiding Jazzboulevard voor asfalteringswerkzaamheden

Wijkbericht: Op de kruising Musicallaan / Jazzboulevard wordt het riool aangepast en de bestrating vervangen dor asfalt. Daardoor wordt het deel tussen de Rijnkennemerlaan en de Musicallaan afgesloten. Het verkeer (ook de bus) wordt omgeleid via de Vleutensebaan.  De werkzaamheden zouden week 17 (week van 23 april) klaar moeten zijn en starten in week 10 [...]

04 mrt, 2012

Tweets van week 2012-03-04

zo. 26 februari – Knoester en Berkelientje # RT @dannydv70: Vandaag heerlijk met zijn 5 een rondje Lint geskate. Met de zon en heel veel andere sportievelingen, was het weer Top in #LR # zo. 25 maart – Entre Nubes ea korte animatiefilms # Daarom [...]

02 mrt, 2012

Jaarlijkse vaccinatie tegen baarmoederhalskanker (HPV)

Op woensdag 7 maart 2012 start opnieuw de vaccinatiecampagne tegen baarmoederhalskanker.  Alle meisjes, geboren in 1999, krijgen een oproep voor de eerste prik. Ook een aantal meisjes, geboren in 1998 wordt opgeroepen. Zij hebben in 2011 slechts één of twee vaccinaties gekregen en krijgen nu hun tweede of derde prik. Het gaat in totaal om [...]

Parkeer en Bel in Utrecht

Belparkeren, smsparkeren en app-parkeren kan vanaf vandaag ook in Utrecht. Het is makkelijk, snel en veilig. Naast het kopen van een kaartje bij de automaat kunnen parkeerders nu via een mobiele telefoon betalen voor de werkelijk geparkeerde tijd (real-time parkeren).
De gemeente Utrecht streeft ernaar betaald parkeren voor de automobilist zo snel, makkelijk en [...]

01 mrt, 2012

Scherpere keuzes en meer samenhang in wijkaanpak 2012 en 2013

Korte termijn maatregelen zoals de aanpak van binnenterreinen of cameratoezicht worden afgewisseld met lange termijn maatregelen voor meer veiligheid, leefbaarheid en maatschappelijke participatie. Die mix vormt de kern voor de wijkactieprogramma’s 2012 en 2013 voor de wijken Overvecht, Kanaleneiland, Ondiep, Zuilen-oost en Hoograven. De programma’s zijn aangescherpt en een aantal projecten is ondergebracht in regulier [...]

Utrechtse wijken formuleren ambities voor eigen wijk

Wat vindt de wijk belangrijk voor de wijk deze collegeperiode? Dat staat in de tien wijkambities die het college vandaag vaststelde. In de wijken heeft de gemeente Utrecht samen met bewoners, ondernemers en professionals gesproken over hoe de wijken ervoor staan en haalde daar de belangrijkste ambities op. Deze wijkambities worden het vertrekpunt voor de [...]