Wijkraad Leidsche Rijn. Samen met de bewoners de ogen en oren van onze wijk.

Wie Wat Waar Wijkraad

Wie zitten in de Wijkraad, wat doen ze en hoe kun jij ook mee doen?

Wijkraadplegingen

Met uw mening en uw ideeën kunnen wij de gemeente van gedragen en gedegen advies voorzien. Laat uw stem horen via de wijkraadplegingen

Komende bijeenkomsten

Coming soon … De volgende wijkraadvergadering is gepland op

 • wo 20 sep 2017 - 20:00 uur
  Wijkraadavond Mens en Samenleving
  locatie: De Boogh/Hof ’t Spoor
 • wo 25 okt 2017 - 19:45 uur
  Wijkraad - Actuele Zaken
  locatie: nog niet bekend
 • Wijkmanager en Wijkwethouder

  Hoofd van het wijkbureau is wijkmanager  Ina Massop

   

  Wijkwethouder is Victor Everhardt (D66)

  Wethouder voor de ontwikkeling van Leidsche Rijn is Kees Geldof (VVD)

  op www.Utrecht.nl

  Startpagina Leidsche Rijn op Utrecht.nl Wijkraad Leidsche Rijn op Utrecht.nl Wijksite  op Utrecht.nl (laatste nieuws Wijk Leidsche Rijn) en contactgegevens Overzicht van de adviezen van de Wijkraad op de website van de gemeente Utrecht

  Nieuws

  Meest recent geplaatst

  Uitnodiging wijkraadavond verkeer 19 april

  De Wijkraad Leidsche Rijn presenteert op woensdag 19 april de uitkomsten van de grote wijkraadpleging over verkeer. Begin van dit jaar hebben zo’n 690 bewoners de raadpleging ingevuld. Wij nodigen iedereen uit voor de toelichting van de resultaten. Tijdens de avond zullen we ook in gesprek gaan over de uitkomsten en vervolgacties met elkaar bespreken. De rol van de wijkraad is adviseren van het college van burgemeester en wethouders over zaken die spelen in de wijk. Dit jaar heeft de wijkraad een wijkraadpleging over het onderwerp verkeer en in het bijzonder verkeersveiligheid, bereikbaarheid en parkeren uitgevoerd. Onder andere door het uitvoeren van een deze wijkraadpleging komt de wijkraad te weten wat bewoners van Leidsche Rijn belangrijk vinden. De uitkomsten van de wijkraadpleging zullen op woensdag 19 april in cluster Voorn worden gepresenteerd. De resultaten worden toegelicht door Simone Nelissen van SamConsult, zij heeft het onderzoek in opdracht van de wijkraad uitgevoerd. De wijkraad gaat graag met bewoners en organisaties uit de wijk in gesprek over de uitkomsten en mogelijke vervolgacties die we kunnen koppelen aan de conclusies uit de wijkraadpleging. Na woensdag zullen de resultaten van de wijkraadpleging ook op de website van de wijkraad worden gepubliceerd. Datum: 19 april Aanvang: 20 uur, inloop vanaf 19.45 uur Einde: 22 uur (met borrel na afloop) Locatie: Kindercluster Voorn Adres: Akkrumerraklaan 101-131, 3544 TT... read more

  Uitnodiging wijkraadavond Leidsche Rijn

  Datum: 22 februari 2017
  Locatie: Metaal Kathedraal
  Rijkstraatweg 20, Utrecht
  Inloop vanaf 19.45u / Aanvang 20.00u
  Jouw mening telt! Wij willen graag in gesprek gaan over de richting die gegeven moet worden aan horeca in Leidsche Rijn. Terras, feestlocatie, restaurant, café, discotheek.. willen we het welkom heten, of moeten hier regels voor komen? Zou er flexibeler moeten worden om gegaan met openingstijden en horecaprofielen, of juist niet? Ruimte voor feestlocaties, ruimte voor horeca in jouw buurt, ruimte voor mengvormen (zoals detailhandel)?

  read more

  Uitnodiging wijkraadavond Leidsche Rijn woensdag 25 januari 2017

  Locatie: Castellum vergaderzaal
  Hoge Woerdplein 1, 3454 PB Utrecht

  Inloop vanaf 19.45 / Aanvang: 20.00 uur

  Op deze avond bespreekt de wijkraad een aantal actuele onderwerpen, waaronder de uitwerking van motie155: vernieuwen wijkparticipatie, de actualisatie van het horecabeleid (o.a. in Leidsche Rijn Centrum), de verkeerssituatie rondom Leidsche Rijn Centrum en de omliggende wijken, Het Nieuwe Inzamelen van de gemeente Utrecht en zwerfvuil in de wijk.

  read more

  Wijkraad avonden en bijeenkomsten

  Bekijk de ingekomen stukken, agenda en notulen per vergadering

  Vergaderingen zijn openbaar. Wees welkom

  Toekomstige bijeenkomsten (gepland):

 • wo 20 sep 2017 - 20:00 uur
  Wijkraadavond Mens en Samenleving
  locatie: De Boogh/Hof ’t Spoor
 • wo 25 okt 2017 - 19:45 uur
  Wijkraad - Actuele Zaken
  locatie: nog niet bekend
 •  

  Allemaal »

  Meest recente bijeenkomsten (geweest):

 • wo 21 jun 2017 - 19:00 uur
  Discussieavond verkeer
  locatie: De Vrijstaat
 • wo 19 apr 2017 - 20:00 uur
  Wijkraad bijeenkomst
  locatie: Cluster Voorn
 • wo 22 mrt 2017 - 00:00 uur
  Interne wijkraadbijeenkomst
  locatie: zie tekst
 •  

  Verder terug »

  Wijkraad Leidsche Rijn

  Wijk 9 – Utrecht

  Wijkraad Leidsche Rijn is wijk 9. Het “Utrechtse” deel van het VINEX gebied Leidsche Rijn. Wijk 9 valt nagenoeg samen met de postcode gebieden 3541, 3543, 3544 en 3545.  Woont u in een van deze gebieden dan kunt u zich wenden tot de wijkraad Leidsche Rijn of het wijkbureau Leidsche Rijn.

  • Langerak
  • Parkwijk Noord
  • Parkwijk-Zuid
  • Grauwaart
  • ‘t Zand
  • Terwijde
  • Hoge Weide (in ontwikkeling)
  • Leidsche Rijn Centrum (in ontwikkeling)
  • Rijnvliet (in ontwikkeling)
  • Leeuwensteyn Noord (in ontwikkeling)
  • Bedrijventerrein De Wetering
  • Kantorenlocatie Papendorp.
  • Strijkviertel plas en
  • Strijkviertel-polder
  Wijkraad Leidsche Rijn op facebook

  In deze wijkraad avond willen we ingaan op diverse participatietrajecten in Leidsche Rijn. o.a over wijkambities, verkeersveiligheid, de tippelzone en buurthuizen.

  Hoe verloopt dit proces, heeft u als bewoner/deelnemer de juiste verwachtingen, waar gaat het goed, waar gaat het mis.

  Zie ook ons uitgebreiden bericht op Facebook.
  ... See MoreSee Less

  Wijkraadavond: Participatie 20 sept.

  september 20, 2017, 7:45pm - september 20, 2017, 10:30pm

  In deze wijkraad avond willen we ingaan op diverse participatietrajecten in Leidsche Rijn. o.a over wijkambities, verkeersveiligheid, de tippelzone en buurthuizen. Hoe verloopt dit proces, heeft u al...

  View on Facebook

  Wijkraadavond 20 september: Participatie

  De wijkraad Leidsche Rijn organiseert op 20 september een wijkraadavond van de commissie Mens en Samenleving.

  De wijkraad heeft besloten om in een andere vorm de commissies vorm te geven en zo meer aansluiting te hebben met de raadscommissies van de gemeente Utrecht. Op deze avond zal dan ook de nieuwe commissie Mens & Samenleving bredere onderwerpen bespreken. De belangrijkste en de meest besproken van de afgelopen tijd: participatie. Met name willen we vragen naar de stand van zaken met betrekking tot de participatieprocessen van o.a.: De wijkambities en de tijdslijn waarin de gemeente hoopt dit af te ronden, de aanpassing van de Musicallaan, de verschillende buurthuizen (huiskamers) in de wijk, maar ook zullen we de gemeente bevragen over het participatieproces rondom de 2 gekozen locaties voor de nieuwe Tippelzone.

  Het doel van de avond voor de wijkraad is oym organisaties, bewoners en gemeente te informeren en te bevragen. We willen weten wat er speelt en wat er leeft maar ook om bewoners op te roepen om mee te denken en mee te doen!
  De Wijkraad is altijd op zoek naar betrokken bewoners om lid te worden van de Wijkraad Leidsche Rijn!

  We nodigen bewoners, belanghebbenden en geïnteresseerden uit om die avond er bij te zijn.

  De wijkraadavond wordt gehouden in de Boogh aan de Operettelaan 692 in Terwijde.
  Start om 20:00 uur. Rond 22:00 uur verwachten wij de avond te eindigen.
  ... See MoreSee Less

  View on Facebook
  Wijkraad Leidsche Rijn op Twitter